Nadační fond manželů Martiny a Tomáše Krskových, poskytuje českým studentům stipendia na nejlepších světových univerzitách


Studovat na prestižních zahraničních univerzitách bývá velmi nákladné. Někteří z finančních důvodů nemají ani šanci o studium v zahraničí usilovat. Soukromý nadační fond manželů Martiny a Tomáše Krskových však dává možnost všem studentům a nabízí jim tak skvělou. Nadační fond byl založen v roce 2011 z důvodu podpory studia našich studentů v zahraničí.

„Podporujeme hlavně takové obory, jejichž absolventi zpravidla mají širší vliv na to, jak se daří celé společnosti,“ uvedl Tomáš Krsek.  Nadační fond podporuje studenty technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie.

Díky nadačnímu fondu mohou studenti studovat na vybraných zahraničních univerzitách. Mezi unverzity, které lze díky Nadačnímu fondu Martiny a Tomáše Krskových studovat, patří Harvard, Oxford, Cambridge, Caltech, Chicago, Columbia, MIT, Princeton, Stanford a UC Berkeley. Tyto školy byly vybrány díky umístění na nejvyšších příčkách žebříčku porovnávajícího celkem 1200 vzdělávacích institucí z celého světa na základě počtu citací a zastoupení držitelů Nobelových cen a Fieldingových medailí. Ale nebojte se, o stipendium můžete zažádat i na školu, která není na seznamu.

Stipendium se udílí každý rok deseti studentů

O stipendium se může ucházet každý, kdo je přijat na některou z podporovaných škol. K potvrzení o přijetí musí také doložit čestné prohlášení, že majetkové poměry jeho rodiny neumožňují financování studia na této škole. Zájemci o stipendium musí zaslat svůj životopis a esej, kde jsou vypsány důvody, proč chtějí studovat na této škole, co od tohoto studia očekávají a co by rádi dělali po dokončení. Na základě esejí a pohovorů jsou vybráni uchazeči, kterým nadační fond uhradí jeden rok studia. Každý rok je vybráno 10 studentů. Přihlášky se podávají během celého roku.  Již bylo uděleno 18 stipendií studentům z celé České republiky.

Jaké je očekávání od vybraných studentů?

Financování studia přebírá nadační fond. Poskytnutí finanční podpory není vázáno návratem do České republiky.

„Ti, kteří jsou nadačním fondem vybráni, se zavazují během dvou let uspořádat tři přednášky pro studenty středních a vysokých škol o svých zkušenostech se studiem v zahraničí a po dobu pěti let vypracovat každý rok esej na témata, která jim zadá náš nadační fond,“ vysvětluje spolupráci se stipendisty Tomáš Krsek.

Tomáš Krsek

Tomáš Krsek vystudoval Ekonomickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni, poté chvíli pracoval jako makléř, následně nastoupil do společnosti Škoda, se kterou spojil svůj život. Aktuálně je Tomáš Krsek předseda představenstva společnosti Škoda Transportation.

Více informací najdete na stránkách www.krsekfoundation.cz nebo můžete zaslat dotazy na e-mail info@krsekfoundation.cz.

 

nadace-martina-tomas-krsek

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply